Regulamin konkursu urodzinowego organizowanego przy współpracy z belekaj.eu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs urodzinowy organizowany przez Dares S.C. Przedmiotem konkursu jest wybór najciekawszych odpowiedzi na pytanie "Jakie są Twoje ulubione składniki pizzy?" udzielonych w języku śląskim.
§ 2
Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest Dares S.C., adres ul. Korfantego 5, Rybnik, zwana dalej "Organizatorem Konkursu".
§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu facebook.com dla użytkowników (adres URL: https://www.facebook.com/belekaj.eu).
§ 4
Konkurs trwa od 03.05 do 05.05.2017 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w dniach od 03.05 do 05.05.2017 r. odpowiedzą na pytanie: "Jakie są Twoje ulubione składniki pizzy?".
§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób.
§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
2. Ostateczny wybór nagrodzonych prac zostanie dokonany przez jury składające się z właścicieli bloga belekaj.eu.
3. Jury wybierze dwie odpowiedzi nagrodzone bonem o wartości 25zł oraz pięć odpowiedzi nagrodzonych kuponem rabatowym -25%.

§ 9
Aby przystąpić do Konkursu należy:
1. Udzielić odpowiedzi konkursowej w formie komentarza pod grafiką na stronie www.facebook.com/belekaj.eu. Przy czym każdy z uczestników Konkursu może udzielić tylko jednej odpowiedzi i nie może edytować komentarza.
2. Polubić fanpage "bele kaj" na Facebooku.
3. Polubić fanpage "Dares: nudle i pizza" na Facebooku.
4. Udostępnić publicznie post konkursowy na swoim profilu na Facebooku.

§ 10
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 06.05.2017r. około godziny 18:00.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowanie w formie posta na fanpage'u belekaj.eu na Facebooku.

IV. NAGRODY
§ 10
W konkursie przewidziano nagrody: 2x bon na 25zł do wydania na dowolne pizze, makarony, sałatki lub zapiekanki z menu Pizzerii Dares oraz 5x rabat w wysokości 25% na wymienione w tym paragrafie pozycje z menu.

§ 11
1. Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do tekstów konkursowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji.
2. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie publikowania treści na Facebooku.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikowane teksty na Facebooku przez osoby trzecie.
3. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wstawienie komentarza pod konkursowym postem na Facebooku jest jednoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.